ΖΗΣΕ
ΤΗΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

VALIAplus Cinema & Theater

Αναστέλλουμε από 3/11 τη λειτουργία μας, με απόφαση Δημόσιας Αρχής, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Που είμαστε