ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της ‘ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ’ στο εξής cinevalia.gr την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της και ισχύουν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ιστοσελίδα cinevalia.gr έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας cinevalia.gr περιλαμβάνει:

  • την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.cinevalia.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι υπηρεσίες cinevalia-ticket (αγορά εισιτηρίων) και e-order (αγορά επιλεγμένων προϊόντων από το κυλικείο) του cinevalia δημιουργήθηκαν για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε να απολαύσετε την ταινία και τα προιόντα, που επιθυμείτε. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων και προϊόντων από το www.cinevalia.gr,. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο, που αγοράζετε, αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται επιπλεόν στους όρους, που τυχόν αναγράφονται σε αυτό. Ενημερωθείτε στις σελίδες Cine Valia για τα χαρακτηριστικά των cinevalia-ticket (αγορά εισιτηρίων) και e-order (αγορά επιλεγμένων προϊόντων από το κυλικείο) και τις τιμές αυτών.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας cinevalia, γίνεται με χρέωση πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας του χρήστη ή με καταβολή μετρητών στο ταμείο του σινεμά. Στην περίπτωση καταβολής μετρητών στο ταμείο πρέπει να γίνει η προσέλευση σε αυτό μέχρι και 30 λεπτά πριν την αναγραφόμενη ώρα έναρξης της προβολής. Σε αντίθετη περίπτωση το cinevalia διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων ή/και των προιόντων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα cinevalia έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής ή/και χρεωστικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως. Το cinevalia διατηρoύν το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

A4 Paymentcards

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με τo cinevalia προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η παραλαβή των εισιτηρίων (cinevalia-ticket) και των προϊόντων σας (cinevalia-order) , γίνεται από το ταμείο στο χώρο του cinevalia (για παραλαβή προϊόντων, εισιτηρίων, ακύρωση/αλλαγή εισιτηρίων) .

Κατά την άφιξή σας στο ταμείο θα πρέπει να έχετε μαζί σας είτε εκτυπωμένη είτε μέσω της κινητής σας συσκευής την απόδειξη αγοράς που λάβατε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση όταν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας, για να την επιδείξετε στον υπάλληλο, είτε τον αριθμό κράτησης (order id). Χωρίς την επίδειξη της απόδειξης αγοράς ή τον αριθμό κράτησης (order id), δεν είναι εφικτή η παραλαβή των εισιτηρίων και προϊόντων σας από το ειδικό ταμείο.

Ακύρωση ή αλλαγή εισιτηρίων cinevalia-ticket, θα πραγματοποιείται μόνο στο ταμείο, και μέχρι μία(1) ώρα πριν την έναρξη της ταινίας.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Ενδέχεται κάποιες προβολές να ακυρωθούν ή να αναβληθούν για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση η ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας πληροφορήσει για την διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή την επανέκδοση των εισιτηρίων σας για εναλλακτική προβολή.

Εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, αυτή θα αφορά το ακριβές ποσό, που καταβάλλατε, κατά την πραγματοποίηση της κράτησης. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ θα πιστώσει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήσατε, για να πραγματοποιήσετε την αγορά. O κάτοχος του εισιτηρίου δεν δικαιούται να το παρουσιάσει για την επιστροφή των χρημάτων σε μετρητά. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο, που έγινε και η καταβολή τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές, που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους, επιφυλάσσεται δε ως προς τη διαθεσιμότητα των θέσεων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για όλες τις περιπτώσεις, που προβολές ταινιών ακυρώνονται από υπαιτιότητα του διανομέα τους. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα της ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, η ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ τηρούν και επεξεργάζονται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη. Με τη χρήση της υπηρεσίας αποδέχεστε ρητά τη τήρηση και λειτουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον παραπάνω σκοπό και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Η χρήση της Υπηρεσίας (e-ticket – e-order) συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συναίνεση του χρήστη όπως λαμβάνει με κάθε τεχνικό τρόπο (email, sms, κ.α.) μηνύματα ενημερωτικού ή και προωθητικού περιεχομένου για την Υπηρεσία στα δηλωθέντα από τον χρήστη στοιχεία. Η συναίνεση παρέχεται για αόριστο χρόνο και δύναται να ανακληθεί μόνο με νέα έγγραφη δήλωση του Χρήστη προς την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

  • Ακυρώσεις εισιτηρίων με επιστροφή του αντιτίμου είναι δυνατές μόνον όταν διαπιστωθεί τεχνικό πρόβλημα – σχετικό με την προβολή της ταινίας – για το οποίο υπαίτια είναι η ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  • Ως περιπτώσεις για τις οποίες δικαιολογείται ακύρωση εισιτηρίου, ενδεικτικά αναφέρονται: Μη έναρξη προβολής λόγω τεχνικού προβλήματος – διακοπής ρεύματος ή διακοπής της προβολής και εκκένωσης της αίθουσας, για κάποιο σοβαρό λόγο στη σφαίρα ευθύνης της ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  • Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται ακύρωση εισιτηρίου με: επιστροφή του αντιτίμου ή έκδοση Πιστωτικού.
  • Αν η έκδοση του εισιτηρίου έχει γίνει με Πιστωτική ή χρεωστική Κάρτα, η επιστροφή γίνεται με πίστωση της κάρτας.
  • Ακύρωση εισιτηρίου από εσάς επιτρέπεται
    • Στον κινηματογράφο που αφορούν τα εισιτήρια μέχρι 30 λεπτά από την έναρξη προβολής της ταινίας, οπότε το εισιτήριο αντικαθίσταται με Πιστωτικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκδοση νέου εισιτηρίου εντός 15 ημερών από την έκδοσή του.
  • Ακύρωση εισιτηρίου με επιστροφή αντιτίμου μετά την πάροδο των 30 λεπτών από την έναρξη προβολής, γίνεται μόνο με αίτηση του πελάτη στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, εντός τριών εργάσιμων ημερών, με υποβολή σχετικής αίτησης μέσω Fax: ή e-mail: tickets@cinevalia.gr ή ταχυδρομικά με επιστολή στη διεύθυνση:, Υπόψιν Διεύθυνσης Λειτουργίας. Η φόρμα αίτησης είναι διαθέσιμη και εδώ. Η αίτηση δεν σημαίνει και αποδοχή της ακύρωσης. Στην περίπτωση εκείνη που η αίτησή σας γίνει δεκτή θα λάβετε σχετική ενημέρωση τις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποστολής του email σας ή κατάθεσης της αίτησής σας. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν λάβετε απάντησή μας μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, αυτομάτως αυτό σημαίνει πως η αίτησή σας δεν έγινε δεκτή.

Στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail : info@cinevalia.gr
Γραμμή επικοινωνίας:
Fax: